chủ đầu tư thẩm định Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

By:
Categories: Thị trường
No Comments

Đề cương hkảo sát và nhiệm vụ khảo sát thực ra là hai công việc khác nhau.
Đề cương khảo sát thì đương nhiên phải do đơn vị khảo sát lập và phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát.
Mặt khác, nếu có ý kiến của tư vấn thiết kế về nhiệm vụ khảo sát thì càng tốt hơn, vì thiết kế là đơn vị rõ nhất là cần số liệu gì.
P/s: tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của CĐT thôi!x( Nếu bây giờ giả sử Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đơn vị lập dự án và đơn vị khảo sát là 2 đơn vị khác nhau. Theo các bác em có được thuê đơn vị lập dự án Giám sát gói thầu khảo sát không? Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chính là Chủ đầu tư, Giả sử đơn vị KS và đơn vị lập dự án khác nhau. Phiền bác chỉ cho em cách lựa chọn đơn vị KS với, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi cảm ơn. Theo mình nghĩ thì vẫn triển khai bình thường, coi nó là một gói thầu. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất mà bạn chọn lấy một cách lựa chọn nhà thầu hợp lý: đấu thầu rộng rãi, hoặc hạn chế, hoặc chỉ định thầu. Cái đó thì em hiểu nhưng đây là bước trước khi dự án được phê duyệt, do đó trong kế hoạch gửi cấp có thẩm quyền thì phần giá gói thầu đề nghị phê duyệt bọn em không có chuyên môn lập sao được, chẳng lẽ lại bảo tư vấn đề xuất lập khái toán cho chăng?
Nhưng nếu nó lập sau này mà nó không được lựa chọn thì sao nhỉ? Nói ví von vậy thôi, để hiểu vấn đề một cách nghiêm túc thì thế này:
1. Nếu chủ đầu tư không có khả năng quản lý thì thuê một đơn vị tư vấn quản lý điều hành dự án – sẽ chuyên nghiệp hơn.
2. Chủ đầu tư có dự án trong tay mà không có đơn vị tư vấn nào đến “hỏi thăm” kể ra cũng lạ. Bởi 1 dự án NSNN trước khi thực hiện thì đã có kế hoạch bố trí nguồn vốn và đã được phê duyệt tại đơn vị đầu mối là HĐND và Sở Kế hoạch & ĐT của địa phương. “Nhiều người biết mà anh không biết”, có khi các Nhóm lợi ích đã định vị dự án này từ lâu rồi.

Your Thoughts