Bạn biết gì về trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán thuế?

By:
No Comments

Thẻ mô tả: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan đến khái niệm cũng như trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán thuế theo quy định của pháp luật nhà nước hiện hành.

Kế toán thuế là một công việc mang nhiều nét đặc trưng, không giống với công việc của những nhân viên kế toán khác. Vậy kế toán thuế là gì và trách nhiệm cũng như quyền hạn của nhân viên kế toán này theo luật hiện hành ra sao? Bài viết dưới đây mời các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về nội dung này:

Kế toán thuế là gì và có vai trò ra sao?

Kế toán thuế khác hẳn với các kế toán bình thường khác bởi họ là những người phụ trách về các vấn đề khai báo thuế trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Đây là một công việc có liên quan trực tiếp đến pháp luật nhà nước và cũng là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhân viên kế toán thuế đóng vai trò vô cùng  quan trọng bởi nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có những nhân viên đảm trách công việc này và ngược lại, doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định, phát triển bình thường và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thếu rõ ràng, rành mạch, theo đúng yêu cầu của pháp luật nhà nước hiện hành. Chính vì vậy, sự ra đời của ngành nghề này cốt để nhằm mục đích giúp doanh nghiệp cũng như nhà nước phát triển tốt hơn, thuận lợi hơn.

Kế toán thuế cần có trách nhiệm công việc như thế nào?

Nhân viên kế toán thuế phải trực tiếp làm rất nhiều công việc kịp thời có liên quan đến thuế doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Bên cạnh đó, họ cũng phải có những trách nhiệm và quyền hạn riêng, khác biệt hơn so với những nhân viên kế toán bình thường khác. Họ có quyền đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế nhà nước hiện hành. Họ cũng được nhận xét, đánh giá khi có chênh lệch giữa báo cáo thuế và quyết toán. Ngoài ra, kế toán thuế có trách nhiệm hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thếu theo quy định của nhà nước theo một phương pháp hiệu quả nhất.

Công việc của kế toán thuế cũng yêu cầu họ cần chấp hành nguyên tắc bảo mật một cách tối đa và theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở. Hi vọng qua bài viết trên đây, các bạn đã phần nào hiểu được vai trò, trách nhiệm cũng như quyền hạn của những người làm công việc này.

Xem thêm thông tin về dịch vụ kế toán tại ketoannhanh.com

Your Thoughts