Khảo sát về chung cư Gold Tower

By:
Categories: Thị trường
No Comments

Nếu PM của chung cư Gold Tower dạng chưa có SP có sẵn hoặc tương tự mà phải khảo sát, phân tích và lập trình, triển khai từ đầu thì phải tiến hành đấu thầu dạng EPC. Về nguyên tắc do tính đặc thù thì cấp thẩm quyền hoàn toàn có thể cho phép đấu thầu hạn chế trên cơ sở một số đ/c nào đó do chung cư Gold Tower và CĐT lựa chọn. Còn nếu CĐT ngại thủ tục rườm rà, phức tạp ….. thì bó tay.com. Vì bản thân việc đấu thầu và chấm theo tiêu chí nào cho PM chưa hình dung rõ nội dung chi tiết …. nếu ko vững và nắm rõ TT thì có khi muôn đời không chấm và xét thầu được. Bản thân khi xét trúng thầu rồi nếu làm HĐ ko chặt có khi về sau này ko thể nghiệm thu hoặc ko quyết toán được. Chủ đầu tư đã xem xét trên mạng và đã thấy có khoảng 4 phần mềm có thể đáp ứng yêu cầu, trên cơ sở đó đã bàn với Tư vấn viết Dự án mua phần mềm kiểu đó (tạm hiểu là 1 trong 4 phần mềm đó đều được – có thể hiểu vấn đề chỉ còn là giá cả nữa thôi). Như vậy có thể nói tên tuổi phần mềm chưa rõ ràng đúng không bạn.

Đến khi thủ tục thầu thì Chủ đầu tư chung cư Gold Tower thấy vấn đề cũng đơn giản không muốn đấu thầu rộng rãi làm gì cho mất thời gian … vậy thôi, nhưng nếu vậy cũng phải đưa 1 lý do nào đó ….

1. Mình cũng chưa rõ CDT có vai trò quan trọng gì ở đây, vì các tiêu chí Tư vấn đã phải nêu cụ thể trong Dự án rồi?
2. Còn quả thực mình không biết viết 1 Dự án EPC khác một Dự án đầu tư XD bình thường ở những nội dung gì khác, có phải tuân theo Luật XD hay không ? .v.v…

Your Thoughts