Nên tập đúng cách với máy tập chạy bộ mỗi ngày

By:
Categories: Thị trường
No Comments

Hắn  cầm tấu chương trao cho Thiên  Tiến Bảo để xem mua máy chạy bộ điện loại nào tốt y cùng Triệu Lương Đống, Tôn Tư Khắc đem theo vệ sĩ tiến vào Hoàng cung.

Nhưng hắn  nghĩ bụng:

– Bây giờ thì chậm mất rồi. Ba người nhà họ Quý  đi mua máy chạy bộ giá rẻ trước gần một giờ, e rằng tính mạng Tiểu Huyền Tử khó lòng giữ được. Chúng ta đành làm cho hết sức rồi đến đâu thì đến.

Bọn Thiên  Tiến Bảo ba người vâng lệnh ra đi.

Khải Minh  lại ngập ngừng nói:

– Ông  già ở trong thư phòng của may chay bo nhap khau đại nhân bản lãnh cực kỳ lợi hại! Ty chức vừa ra khỏi cửa phòng, ông  khẽ đẩy cái vào vai ty chức .

Y nói tới đây nổi cơn ho khằng khặc, phải chờ hết cơn ho mới nói tiếp:

máy tập chạy bộ điện tech fitness

– Khi đó ty chức chẳng thấy gì nên ngờ đâu đã bị nội thương nên  ty chức vừa ra khỏi cổng phủ thì ngất đi  làm hư việc lớn của đại nhân.

Bây giờ Viên Ti Bạc  mới tỉnh ngộ. Hắn  lẩm bẩm:

– Té ra Quý  Tân Thụ tuy trông thấy bản tấu chương máy chạy bộ đơn năng của ta chẳng có gì là cáo mật, mà ông  vẫn sinh lòng ngờ vực, ngấm ngầm hạ độc thủ khiến Khải Minh  không làm xong việc.

Hắn  thấy Khải Minh  ra chiều hổ thẹn, vội tìm lời an ủi:

– Trương đại ca! Đại ca cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Vụ này chẳng thể biết nơi bán máy chạy bộ trách đại ca được. Con mẹ nó! Ông  con rùa kia đã ám toán đại ca, chúng ta không chịu bỏ qua.

Mỗi ngày nên tập với máy chạy bộ điện

Hắn  lại vỗ về thêm mấy câu nữa rồi sai gia nhân nấu sâm  cùng mời y sinh đến điều trị.

Viên Ti Bạc  trở vào nhà hoa sảnh nói:

– Không phải trong địa điểm bán máy chạy bộ cung có tin ra mà là Trương quan viên  bị Quý   gia đánh thành trọng thương, e rằng khó bề sống được.

Binh sĩ  nghe nói cả kinh vội hỏi:

– Tại sao Quý  tiền bối lại đả thương Trương quan viên ?

Viên Ti Bạc  lắc đầu đáp:

– Trương quan viên  đang đi hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện tuần ở ngoài phủ gặp mấy người liền tiến lại tra hỏi.

Quý   gia phóng chưởng đánh y thành bị nội thương.

Binh sĩ  gật đầu ngồi xuống, ai cũng nghĩ bụng:

– Một tên võ quan tầm thường thì chịu sao nổi chưởng lực của Thần Quyền vô địch?

Viên Ti Bạc  rất lấy làm hối hận, tự trách:

– Mà đảo lộn phương hướng rối loạn cả lên và máy chạy bộ điện biến đổi vị trí các cung điện. Nếu như thế thì bọn ông  mấy người vào Hoàng cung rồi có xoay xở đến nhức đầu váng óc cũng khó lòng tìm ra được.

 

Your Thoughts